Oferta

Zakład Recyklingu Odpadów  w Toruniu przetwarza zmieszane, odpadowe tworzywa sztuczne.

Jeśli w Twojej firmie powstają odpady tworzyw sztucznych, to my jesteśmy Twoim partnerem w ich utylizacji.  Czekamy na zgłoszenia.

Jesteśmy zainteresowani przyjęciem odpadów w następujących kodach:


03 03 07

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury


07 02 13
Odpady z tworzyw sztucznych


15 01 01
Opakowania z papieru i tektury


15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych


15 01 05
Opakowania wielomateriałowe (tetrapaki)


15 01 06
Zmieszane odpady opakowaniowe


16 01 99
Inne niewymienione odpady


17 02 03
Tworzywa sztuczne


19 12 04
Tworzywa sztuczne i guma


19 12 12
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11


20 01 39
Tworzywa sztuczne


20 01 99
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

Skontaktuj się z nami

Podmioty zainteresowane współpracą w zakresie świadczonej w zakładzie usługi recyklingu odpadów opakowaniowych, zapraszamy do kontaktu w celu nawiązania współpracy.