Uzyskujemy paliwo energetyczne z odpadów

Celem firmy GreenTech Polska S.A. jest odzysk energii skumulowanej w odpadowych tworzywach sztucznych. Dzięki naszej opatentowanej technologii RECLEN – Renewable Clean Energy – w wyniku depolimeryzacji zmieszanych odpadowych tworzyw sztucznych uzyskujemy niezwykle czyste frakcje węglowodorowe, które dalej, z łatwością, mogą być przetworzone na energię elektryczną i cieplną.