GreenTech Polska S.A. w restrukturyzacji
Siedziba Spółki:
Al. Prymasa Tysiąclecia 46, lok. 205
01-242 Warszawa
tel.: +48 22 595 27 79, lub
tel.: +48 602 700 020
e-mail: biuro@greentechpolska.pl


Zakład Recyklingu Odpadów Opakowaniowych:
ul. Płaska 28
87-100 Toruń


Dane Rejestrowe:
NIP: 527-27-86-112, REGON: 365837904, KRS: 0000646274, BDO: 000006819
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 1.100.000 zł opłacony w całości